Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU

Ons onderwijs

Belle van Zuylen is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Het is een relatief kleine school, met maximaal 11 groepen en ongeveer 142 leerlingen. We hebben een enthousiast team dat betrokken is op de leerlingen en het een uitdaging vindt om leerlingen tot leren te brengen, maar ook om zichzelf professioneel te blijven ontwikkelen.


Onze leerlingen
Belle van Zuylen is een speciale basisonderwijsvoorziening voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen die vanwege de ontwikkeling van het leren en van het gedrag (Sociaal-emotionele ontwikkeling / sociaal gedrag en werkhouding) stagneren binnen het reguliere onderwijs. Sommige leerlingen van Belle van Zuylen laten een achterstand zien in hun ontwikkeling op de leergebieden (schoolse vakken, zoals Rekenen en Taal), andere leerlingen laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen is, zoals in zichzelf gekeerd zijn, druk en bewegelijk zijn, angstig zijn, moeilijk contact maken met andere kinderen of met volwassenen. Deze problemen hebben dan ook vaak invloed op hun prestaties op de leergebieden.


Onze leerlingen hebben over het algemeen (voor een periode of structureel) veel nabijheid, veel instructie, duidelijke sturing, heldere kaders en een consequente benadering nodig. Belle van Zuylen is gespecialiseerd in het weer op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling en in het herstellen van zelfvertrouwen bij kinderen. De school leert kinderen en hun ouders/verzorgers met de specifieke kenmerken van hun problematiek om te aan, zodat er sprake is van een verbeterde onderwijs- en/of opvoedingssituatie.
Positie van de school binnen de gemeente/wijk
Onze school staat in de wijk Zuilen, in Utrecht. Een groot gedeelte van onze leerlingen komt ook uit deze wijk, of uit de wijken Ondiep en Overvecht. Maar ook kinderen uit ander wijken in de stad Utrecht zijn welkom binnen onze school.
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs in de stad Utrecht. Verwijzing naar onze school verloopt dan ook via dit samenwerkingsverband. We bieden onderwijs aan leerlingen voor wie het (tijdelijk) lastig vinden om zich binnen het regulier onderwijs te ontwikkelen.

 

De opdracht van SBO Belle van Zuylen
Belle van Zuylen ziet het als haar opdracht om ondersteunend te zijn aan de scholen in de wijk en de scholen van het Bestuur (PCOU) als het gaat om het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met leerachterstanden en / of knelpunten in sociaal-emotionele ontwikkeling / sociaal gedrag en werkhouding / aanpakgedrag. Daarbij kunnen wij leerlingen langdurig opvangen, maar is ook kortdurende plaatsing mogelijke. In dit laatste geval werken we met de leerling toe naar het inlopen van de achterstanden en zorgen we voor een passend ontwikkelingsperspectief. We ondersteunen de leerling actief bij terugplaatsing.


 

De ambitie van Belle van Zuylen
Wij zijn er op gericht om de onderwijsachterstanden op te heffen en de leerlingen te helpen om oplossingsgericht met hun beperkingen om te gaan. We brengen de sterke kanten en beperkingen van de leerling in beeld en besteden extra aandacht aan de achterstanden op didactisch gebied. Zo halen wij bij onze leerlingen het beste naar boven. Leerlingen voelen zich bij ons veilig en komen graag naar school. Leerlingen, ouders, inspectie en scholen zijn tevreden met de uitstroom resultaten van ons opbrengstgericht onderwijs. Onze resultaten zijn aantoonbaar omdat we het belangrijk vinden ons werk te toetsen en te blijven onderzoeken op verbetering. Belle van Zuylen heeft grote expertise ontwikkeld als het gaat om het jonge leerlingen en zoekt voor hen, met de ouders, een passende onderwijsvoorziening in de regio.


 

Levensbeschouwelijke identiteit
Belle van Zuylen is een Protestant Christelijke school. Vanuit deze achtergrond zijn wij een ontmoetingsschool. Dat wil zeggen dat leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden bij ons welkom zijn. Leerlingen komen in aanraking met verschillen in (culturele) achtergrond en met verschillende gewoonten en opvattingen. We leren hen om over deze verschillen te praten en deze te respecteren, waarbij op het christendom ge├»nspireerde waarden en normen zoals respect, zorgzaamheid en tolerantie een belangrijke rol spelen.